Block [header] not found!

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ je uspješno  aplicirala sa projektom „To je moj grad“, na poziv za sudjelovanje u obilježavanju Dana općine Travnik 21. Ožujka 2016. godine.

U službenom programu obilježavanja Dana općine Travnik, bit če jedan događaj u organizaciji Udruge za humani i održivi razvoj „Klik“, a to je „Rođendanska zabava“ (21.03.2016., u 14. Sati, Trg grada Leipziga).

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ je 20. prosinca 2015. godine pokrenula portal „Travnički vjesnik“.

„Travnički vjesnik“ je portal koji je dominantno orijentiran na teme od lokalnog interesa za općinu Travnik, ali budući da živimo u doba sve izraženije globalizacije, teme iz ostatka Bosne i Hercegovine i svijete, neće se ignorirati.

Želite nam se pridružiti kao novi član?
Kliknite ovdje!