Block [header] not found!

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ je uspješno  aplicirala sa projektom „To je moj grad“, na poziv za sudjelovanje u obilježavanju Dana općine Travnik 21. Ožujka 2016. godine.

U službenom programu obilježavanja Dana općine Travnik, bit če jedan događaj u organizaciji Udruge za humani i održivi razvoj „Klik“, a to je „Rođendanska zabava“ (21.03.2016., u 14. Sati, Trg grada Leipziga).

 

Pored rođendanske zabave, Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ je putem portala „Travnički vjesnik“ radila na aktivnostima promocije Travnika i cijelog programa obilježavanja Dana općine. 

Želite nam se pridružiti kao novi član?
Kliknite ovdje!