Block [header] not found!

Naziv Udruge glasi: Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“

Skraćeni naziv Udruge glasi: Klik

Sjedište Udruge je na adresi: Dolac na Lašvi bb (Dom kulture „Ivo Andrić“), 72 278 Dolac na Lašvi, Travnik.

 

O UDRUZI

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ je nestranačka, neovisna, nevladina organizacija, otvorena prema novim idejama i usmjerena prema stalnom razvoju organizacije i društva.

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ doprinosi razvoju lokalnih zajednica kroz osmišljavanje, organiziranje, planiranje i provedbu inicijativa, programa i projekata, samostalno ili u suradnji sa partnerima iz civilnog, javnog i poslovnog sektora.


O RAZVOJU

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ smatra da je ekonomski razvoj, uz uvažavanje principa društvene odgovornosti i održivosti, preduvjet stvaranja modernih lokalnih zajednica sa visokim životnim standardom njihovih žitelja.

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ zagovara da nositelji razvoja lokalnih zajednica budu obrti, obiteljska i poljoprivredna gospodarstva, te malo i srednje poduzetništvo.


O HUMANOM RAZVOJU

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ smatra da su, unatoč impresivnom tehnološkom napretku, ljudski resursi ključni resursi za razvoj bilo kojeg društva.

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ će intenzivno raditi na poštivanju civilizacijskih dostignuća i vrijednosti demokratskog društva, te jačanju humanog kapitala, osobito djelovanjem na područjima informiranja, kulture, medija, obrazovanja, socijalne skrbi, rekreacije, sporta, umjetnosti, zdravstva i znanosti.


O ODRŽIVOM RAZVOJU

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ se zalaže za razvoj društva uz poštivanja načela održivog razvoja, što podrazumijeva ravnomjeran gospodarski rast, zaštitu prirode i okoliša, te poštivanje i unapređenje socijalnih i ljudskih prava.

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ promovira odgovorno postupanje sa raspoloživim resursima i razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe.

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ će u svom djelovanju promovirati uvažavanje koncepta održivosti u svim segmentima društva, a osobito na područjima gospodarstva, infrastrukture, energije, okoliša, poljoprivrede, prometa, ribarstva, šumarstva, turizma i vodoprivrede.

Vizija
Biti generator pozitivnih promjena u izgradnji naprednog, prosperitetnog i razvijenog društva.

Misija
Kontinuiranim i aktivnim angažmanom na područjima humanog i održivog razvoja poboljšati kvalitetu života u lokalnoj zajednici.

Vrijednosti i načela

 • Altruizam
 • Dosljednost
 • Društveni aktivizam
 • Društvena odgovornost
 • Efektivnost
 • Efikasnost
 • Etičnost
 • Inovativnost
 • Kolegijalnost
 • Kreativnost
 • Otvorenost
 • Partnerstvo
 • Poduzetnost
 • Proaktivnost
 • Solidarnost
 • Tolerantnost
 • Transparentnost
 • Timski rad
 • Vjerodostojnost
 • Volonterizam

Želite nam se pridružiti kao novi član?
Kliknite ovdje!