Block [header] not found!

Klik novosti

Uspješna aplikacija projektom
Novosti Uspješna aplikacija projektom "To je moj grad"

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ je uspješno  aplicirala sa projektom „To je moj grad“, na...

Udruga Klik pokrenula portal Travnički vjesnik
Novosti Udruga Klik pokrenula portal Travnički vjesnik

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ je 20. prosinca 2015. godine pokrenula portal „Travnički...

Naši ciljevi

doprinijeti razvoju lokalnih zajednica, sa posebnim naglaskom na humani i održivi razvoj

unaprijediti suradnju, dijalog i djelovanje svih interesno-utjecajnih skupina u vezi razvoja i drugih pitanja od općeg interesa za lokalnu zajednicu

jačanje utjecaja organizacija civilnog društva na procese kreiranja i provedbe razvojnih politika

Više o nama

Programska deklaracija Udruge Klik

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ je nestranačka, neovisna, nevladina organizacija, otvorena prema novim idejama i usmjerena prema stalnom razvoju organizacije i društva. Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ doprinosi razvoju lokalnih zajednica kroz osmišljavanje, organiziranje, planiranje i provedbu inicijativa, programa i projekata, samostalno ili u suradnji sa partnerima iz civilnog, javnog i poslovnog sektora.

O razvoju

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ smatra da je ekonomski razvoj, uz uvažavanje principa društvene odgovornosti i održivosti...

Više...

O humanom razvoju

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ smatra da su, unatoč impresivnom tehnološkom napretku, ljudski resursi ključni resursi...

Više...

O održivom razvoju

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ se zalaže za razvoj društva uz poštivanja načela održivog razvoja, što podrazumijeva ravnomjeran...

Više...

Pozivamo partnere i donatore

Zainteresirani smo za suradnju sa javnim institucijama, udrugama i sličnim organizacijama na projektima.

Pozivamo i sve zainteresirane donatore da nam se jave putem nekih od navedenih kontakata!

 

Želite nam se pridružiti kao novi član?
Kliknite ovdje!